Wanneer er sprake is van een operatie of bestraling is er sprake van een chronische indicatie en wordt fysiotherapie over het algemeen voor één of twee jaar vanuit de basisverzekering vergoed. De exacte vergoeding is per indicatie en per persoon verschillend. Raadpleeg vooraf de polis of neem contact op met een fysiotherapeut.