Centraal in ons overleg staat in de uitwisseling van kennis, om de patient een zo goed en passend mogelijke behandeling te kunnen geven. Wij behandelen dagelijks mensen met kanker in de curatieve, palliatieve en terminale fase. Dit doen wij zowel op de praktijk als aan huis. We hebben een korte lijn met de verwijzers en regelmatig onderling overleg om de huidige ontwikkelingen in de zorg te bespreken.