Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker. Dit heeft zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak een enorme impact op het leven van de patiënt en diens omgeving. De behandelingen, zoals chemo-, immuun- en hormoontherapie, bestraling en operaties kunnen veel bijwerkingen geven. Eén van de hoofdklachten tijdens en na de medische behandeling van kanker is vermoeidheid, soms nog jaren na de diagnose. Daarnaast kan er sprake zijn van pijn, vermindering van kracht en uithoudingsvermogen, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, stug littekenweefsel en lymfoedeem.

In 2013 zijn wij, negen enthousiaste fysiotherapie praktijken in de regio Nijmegen, een samenwerking gestart om de fysiotherapeutische zorg voor oncologische patiënten te verbeteren. Centraal staat de uitwisseling van kennis, om de patiënt een zo goed en passend mogelijke behandeling te kunnen geven. Wij behandelen dagelijks mensen met kanker in de behandel, herstel, palliatieve en terminale fase. Dit doen wij zowel op de praktijk als aan huis. We hebben een korte lijn met de verwijzers en regelmatig onderling overleg om de huidige ontwikkelingen in de zorg te bespreken.